İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Tüm personelimiz
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır.

Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,

İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
yapmayı,

Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını
sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket
etmeyi,
taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Tüm personelimiz
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır.

Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,

İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
yapmayı,

Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını
sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket
etmeyi,
taahhüt ederiz.