İnsan Kaynakları Politikası

Personellerin potansiyellerini ortaya koyabildiği, herpersonelin değer gördüğü, gelişim odaklı, başarılı ve verimli iş gücü oluşturmayı hedefliyoruz.

İnsan kaynakları politikamızın en temel amacı; Legoyap’ın misyonu
ve vizyonuna bağlı olarak oluşturulan stratejiler doğrultusunda
İnsan Kaynakları politikası oluşturmaktır. Kurumumuzun sektördeki
öncü pozisyonunu muhafaza edip daha da ilerilere taşıyacak doğru
ve nitelikli insan gücünü bünyemize katmaktır.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak
eğitim olanakları sağlamak, katılımcı bir yapı ile personelimizin
yaratıcı fikirlerini değerlendirmek, hayata geçirmek, ödüllendirmek,
çalışanlarımızı çevre ve iş sağlığı konusunda bilinçlendirmek,
organizasyon verimliliğimizi arttıracak huzurlu ve fonksiyonel bir iş
ortamı hazırlamak hususları da politikamızın diğer temel taşlarını
oluşturmaktadır.

Öte yandan özlük işlerinin yürütülmesinde, hukuka, adalet ve iyi niyet
kurallarına uymak, doğru kişiyi doğru yerde istihdam etmek ve ücret
skalasını bu doğrultuda belirlemek, yatay ve dikey yönlü pozisyon
değişikliklerinde bilgi, tecrübe, eğitim gibi unsurları ön şart olarak
kabul etmek, personelin kuruma bağlılığını arttırmak, sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini
desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan tüm personelin eşit
ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimliliği arttırmak ve
Legoyap’ta çalışmayı bir ayrıcalık haline getirerek ''Kurum Kültürü''
oluşmasını sağlamak İnsan Kaynakları Politikamızın vazgeçilmez
unsurlarındandır.

İnsan Kaynakları Politikası

Personellerin potansiyellerini ortaya koyabildiği, herpersonelin değer gördüğü, gelişim odaklı, başarılı ve verimli iş gücü oluşturmayı hedefliyoruz.

İnsan kaynakları politikamızın en temel amacı; Legoyap’ın misyonu
ve vizyonuna bağlı olarak oluşturulan stratejiler doğrultusunda
İnsan Kaynakları politikası oluşturmaktır. Kurumumuzun sektördeki
öncü pozisyonunu muhafaza edip daha da ilerilere taşıyacak doğru
ve nitelikli insan gücünü bünyemize katmaktır.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak
eğitim olanakları sağlamak, katılımcı bir yapı ile personelimizin
yaratıcı fikirlerini değerlendirmek, hayata geçirmek, ödüllendirmek,
çalışanlarımızı çevre ve iş sağlığı konusunda bilinçlendirmek,
organizasyon verimliliğimizi arttıracak huzurlu ve fonksiyonel bir iş
ortamı hazırlamak hususları da politikamızın diğer temel taşlarını
oluşturmaktadır.

Öte yandan özlük işlerinin yürütülmesinde, hukuka, adalet ve iyi niyet
kurallarına uymak, doğru kişiyi doğru yerde istihdam etmek ve ücret
skalasını bu doğrultuda belirlemek, yatay ve dikey yönlü pozisyon
değişikliklerinde bilgi, tecrübe, eğitim gibi unsurları ön şart olarak
kabul etmek, personelin kuruma bağlılığını arttırmak, sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini
desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan tüm personelin eşit
ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimliliği arttırmak ve
Legoyap’ta çalışmayı bir ayrıcalık haline getirerek ''Kurum Kültürü''
oluşmasını sağlamak İnsan Kaynakları Politikamızın vazgeçilmez
unsurlarındandır.